Phương thức Giao hàng - Trả tiền mặt chỉ áp dụng đối với những khu vực chúng tôi hỗ trợ giao nhận miễn phí (tham khảo thêm chính sách giao nhận) hoặc trả tiền mua hàng trực tiếp tại Văn phòng công ty Apollo Việt Nam.

2. PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN TRƯỚC:

Chuyển tiền, chuyển khoản, hoặc thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt tại văn phòng của chúng tôi.

a. Chuyển tiền/chuyển khoản Công ty:

Áp dụng cho khách hàng ngoài khu vực hỗ trợ giao nhận miễn phí và khách hàng có nhu cầu sử dụng phương thức thanh toán này.

Tên tài khoản: CÔNG TY TNHH NGUỒN DỰ PHÒNG APOLLO VIỆT NAM

Số tài khoản: 031 010101 34286

Tại: Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam- CN Đống Đa (MSB).

b. Thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt:

- Quý khách đến văn phòng APOLLOVN tại NO11F-LK28, Khu dịch vụ Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội để thực hiện thanh toán, nhân viên của chúng tôi sẽ hướng dẫn quý khách. Quý khách chú ý khi thanh toán phải có phiếu thu của Công ty TNHH Nguồn dự phòng Apollo Việt Nam và có mộc và chữ ký của Kế toán hoặc Giám đốc Công ty.